Kantoorinrichting

Kantoorinrichting moet focussen op welzijn

domeinnaam

Kantoorinrichting

Vermoedens zijn er al jaren, maar er is ook op basis van officieel universitair onderzoek aangetoond dat een verbeterde kantoorinrichting.eu bijdraagt aan een hogere productiviteit. Dat onderzoek is in 2017 gedaan door medewerkers van de Universiteit Twente. Interessant aan dat onderzoek is dat ook onderzocht is welke aspecten van kantoorinrichting verantwoordelijk zijn voor de stijging van de productiviteit. Uiteraard mogen de productiviteitsstijgingen van de verschillende aspecten niet bij elkaar worden opgeteld. Maar toch is er gemiddeld genomen als gevolg van wijzigingen in de kantoorinrichting sprake van 10% betere prestaties.

Opzet van onderzoek naar kantoorinrichting

Het onderzoek is uitgevoerd bij een groot bedrijf in de Randstad. 124 medewerkers hebben meegewerkt aan het onderzoek. Onderzocht is of de medewerkers zich prettig voelden op hun werkplek. Het resultaat van het onderzoek naar de kantoorinrichting.eu is dus gebaseerd op de mate van welzijn van de medewerkers. Ook is aan hen gevraagd of ze zelf vinden dat ze meer werk verzetten. Dat is daarnaast ook nog getoetst. Aan het begin van het onderzoek naar kantoorinrichting is het niveau van welzijn van de medewerkers in kaart gebracht zonder dat de inrichting was aangepast. Dit is het nul niveau. Daarna zijn stapsgewijs aanpassingen aan de kantoorinrichting gedaan.

Welke aspecten van kantoorinrichting zijn onderzocht

Achtereenvolgens zijn er vijf aspecten van de kantoorinrichting onderzocht. Elke keer nadat er een wijziging werd doorgevoerd werden alle medewerkers na een aantal weken geïnterviewd. Zij konden aangeven of de wijziging heeft bijgedragen aan hun productiviteit, of ze zich energieker voelden, of ze zich gelukkiger voelden en of ze zich gezonder voelden. De aspecten van de kantoorinrichting die achtereenvolgens werden onderzocht zijn: verlichting, aanwezigheid van planten, gezonde voeding op de werkvloer, meditatie, yoga en powernaps en meer bewegen. Opvallend is dat alle wijzigingen door 50 – 80 procent van de medewerkers als positief werd ervaren. Ook heeft elke wijziging in de kantoorinrichting.eu een positief effect op de productiviteit.

Kantoorinrichting moet focussen op welzijn

De enige verbetering die werd aangebracht aan de ‘harde’ werkomstandigheden is aanpassing van de verlichting. Het blijkt dat de medewerkers het effect van circadiaanse verlichting – verlichting die qua intensiteit en kleuren het bioritme van mensen volgt – door driekwart van de medewerkers merkbaar is. Zij voelen zich energieker en gelukkiger. Een veel kleiner deel zegt zich gezonder te voelen. Als gevolg daarvan zegt 18% meer werk te verrichten. Uit objectieve metingen blijkt de verlichting in werkelijk te zorgen voor 12% stijging van de productiviteit.

Onderzoek kantoorinrichting

Opmerkelijk is dat uit dit onderzoek blijkt dat verreweg de grootste productiviteitsstijging wordt behaald met gezonde voeding. Vooral het vervangen van cafeïne en suiker door gezonde alternatieven zorgt voor een spectaculaire verbetering. Eén op de vijf medewerkers zeggen meer te presteren, maar in werkelijkheid was de gemeten productiestijging liefst 45%. Ook het gemeten effect van meditatie, powernaps en dergelijke is relatief groot, zo’n 30%. Het is goed om met de resultaten van dit onderzoek rekening te houden bij de kantoorinrichting. Het bewijst dat het welzijn van de medewerkers van substantieel belang is voor een stijging van de productiviteit.

ad